Blog

Kinh tế

Chỉ tăng trưởng 6% trong quý 3, tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong hơn 27 năm qua của Trung Quốc

Trung quốc công bố số liệu GDP quý 3 cho thấy tốc độ tăng trưởng chỉ 6% trong quý này, mức tăng thấp nhất trong vòng 27 năm trở lại đây. Áp lực bủa vây Trung Quốc trong hoàn cảnh ngày càng bất lợi