About

Cảm ơn bạn khi đã trỏ chuột tới phần này.

Súp lơ Diary là một blog cá nhân với tên blog là biệt danh của mình. Xuất phát ban đầu blog đơn giản là nơi ghi lại những bài dịch đầu tiên và trải nghiệm của mình khi đi sâu hơn vào việc dịch. Ngoài ra, blog cũng là nơi để tự quảng cáo bản thân, thể hiện chút “sĩ diện” muốn khoe khoang kiến thức cá nhân.

Về bản thân mình, là một nhân viên văn phòng, nghiệp vụ chính là Kế toán, hiện là Kế toán trưởng của một công ty tư nhân nhỏ, có sở thích hóng hớt về công nghệ, có chút hiểu biết để sử dụng internet làm công cụ để tìm hiểu kiến thức, và rất hứng thú với các vấn đề chính trị, thường hay đọc để chém gió bullshit với đám bạn trên mạng

Nếu bạn muốn liên hệ với mình, thì có thể liên lạc qua Twitter.