Với Trung Quốc, hãng công nghệ khổng lồ Tencent vừa là một biểu tượng quốc gia vừa là một mối đe dọa.

Sự phổ biến của ứng dụng WeChat tại Trung Quốc đang tạo ra một thách thức mới cho những nhà sáng lập của Tencent: sự giám sát ngày càng chặt chẽ từ Bắc Kinh. The Wall Street Journal Tencent, công ty với hơn 45.000 nhân viên, gần đây đã bắt đầu chuyển sang một trụ … Continue reading Với Trung Quốc, hãng công nghệ khổng lồ Tencent vừa là một biểu tượng quốc gia vừa là một mối đe dọa.