Súp Lơ – Nhân viên kế toán kiêm nghề tay trái là dịch giả. Đam mê chém gió về kinh tế, thần tượng Mỹ quốc.

Súp Lơ