“Đa cực khoái không xuất tinh” ở đàn ông có thật hay không? Và làm cách nào để đạt được nó

Lược dịch và bổ sung từ Nat Eliason Bạn chắc hẳn đã từng nghe đến khái niệm “Đa cực khoái” ở phụ nữ, hay nói một cách dân dã hơn nghĩa là phụ nữ có thể có thể “lên đỉnh” nhiều lần trong mỗi cuộc yêu, trong khi đối với đàn ông thì “súng” chỉ … Continue reading “Đa cực khoái không xuất tinh” ở đàn ông có thật hay không? Và làm cách nào để đạt được nó